27.06.2012.

Želim samo da znaš da se bojim u noći.

Stvarno. Jako. Kao nikad prije.