26.07.2013.

Bio je usamljen, bio je ostavljen, sa takvim najlakše sve zgreše. Žena za utehu bila sam prvi put do tad sam tražila da me teše.