06.09.2013.

Uzalud menjam sve adrese, bol stigne me.

Izgubila sam sve što sam ikada voljela. Tačka.