13.09.2013.

A moje srce je pile, drhti od straha kada grmi.